E4 Alex Moreno

L’Equip 4 col·labora amb el Campus Àlex Moreno per tal d’oferir un servei d’entrenament d’alt rendiment enfocat cap a tots aquells jugadors de qualsevol esport que volen millorar el seu rendiment.

Que oferim

Servei

Un servei de qualitat al jugador/a encarat a la millora del rendiment físic i emocional en el seu esport.

 

Programa

Un programa d’entrenament específic per cada jugador/a adequat a les seves necessitats.

Seguiment

Un seguiment constant i gradual per tal de comprovar l’evolució i les necessitats de l’esportista.

Eines

Donar i dotar d’eines d’aprenentatge d’hàbits saludables per tal d’assolir els objectius marcats.

Objectius

Si respectem tots els altres apartats garantim un alt percentatge d’èxit en els objectius a assolir.

Segueix el mètode

Àlex Moreno

Metodologia

Realització de microcicles i mesocicles de treball orientats a uns objectius en concret.

Estudi antropomètric, entrenaments sota la supervisió del monitor, control de la carga RPE (percepció subjectiva de l’esforç)…

Equip tècnic titulat i qualificat. Responsables de la tutorització de l’esportista juntament amb els pares.